OM FONDEN

Fonden, der har været i virksomhed siden 1970, har som formål at støtte forskning ved de elektrotekniske afdelinger af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt at støtte forskning til sygdomsbekæmpelse eller andre sociale eller almennyttige formål. Bestyrelsen bestemmer – eventuelt efter indhentet ansøgning – hvilke formål der skal nyde fremme.

De årlige uddelinger har i en årrække andraget fra 1 til 1,2 mio. kr. med nedadgående tendens som følge af det faldende renteniveau. Fondens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Fondskapitalen forvaltes i Danske Forvaltning, Strødamvej 46, 2100 København Ø. Fondens Fundats – med særlig fremhævelse af §8 – indeholder fondens formål.

Bestyrelsen har besluttet at uddelingen af midler sker på grundlag af indhentede ansøgninger. Ansøgninger indhentes sædvanligvis af bestyrelsen ved egen foranstaltning. Henvendelse til Fonden kan ske til formanden for bestyrelsen, advokat Christian Bojsen-Møller.

FONDENS HISTORIE

Fonden er stiftet ved kongelig konfirmeret fundats af 17. august 1970. Stifteren, grosserer Alfred Nielsen, drev fra 1945 som personlig virksomhed firmaet Radio-Parts, der siden blev omdannet til aktieselskab og i 1992 blev solgt til det engelske grossistfirma Electrocomponents. Efter Alfred Nielsens testamente blev det samlede provenu af salget indskudt i Fonden, der i 1996 ændrede navn til det nuværende med Radio-Parts Fonden som binavn. Fonden ejer fortsat Radio-Parts A/S’ gamle hovedsæde beliggende Glentevej 57-59, der siden 1997 har været udlejet til erhvervs- og skolebygning. 

BESTYRELSEN

Christian Bojsen-Møller
Christian Bojsen-MøllerAdvokat
Krathusvej 14A
2920 Charlottenlund

Advokat (H), født 1944, cand. jur, 1971 fra Københavns Universitet, advokat 1974, Møderet for Højesteret 1981, partner hos advokatfirmaet PLESNER 1974-2012.

Medlem af bestyrelsen for Bevica Fonden (tidligere SAHVA-fonden) samt en række andre almennyttige fonde.
Indtrådt i bestyrelsen i 1993.
Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.

Se fondens fundats

Kaj Erik Bruun
Kaj Erik BruunProfessor
Nebbegårdsbakken 8
2400 København NV

Professor, født 1949, civilingeniør, dr. techn.

Medlem af bestyrelsen i Civilingeniør Frode V. Nyegaard og Hustrus fond, H. C. Ørsteds fond, samt Civilingeniør Henning Valdemar Vang Hansen og fru Marie Rix fond.
Indtrådt i bestyrelsen i 1997.
Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.

Elisabeth Marianne Bock
Elisabeth Marianne BockProfessor
Tonysvej 20
2920 Charlottenlund

Læge, født 1942. Professor ved Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Dr. h.c. ved Bergens Universitet, modtager af Københavns Universitets undervisningspris, “Årets Harald”.

Har koordineret en række EU-projekter og deltaget i bestyrelsesarbejde i flere danske og internationale videnskabelige selskaber, herunder været præsident for International Society for Neurochemistry.
Indtrådt i bestyrelsen i 2012.
Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

KONTAKT
Formand •  Christian Bojsen-Møller  •
  +45 3964 4696  •  cbm@nabben.dk  •  Cvr-nr. 56 52 47 11
Cookie- og privatlivspolitik